Sena Dizisi
Resimli Çocuk Kitapları
   Tuba Dizisi
   Esra Dizisi
   Emre Dizisi
Çocuk Romanları
Peygamberler Tarihi
Edebiyat ve Gençlik Dizisi
Unutulmayan Sevdalar
Tarihi Kitaplar
Diğer Yayınlar
> Söylem ve Eylem
> S. Kaplan Diyor ki...

Renkleri sese, sesi ahenge, ahengi sevdaya, sevdayı umuda, umudu vuslata yönlendiren sazın adıdır gönül. Bazen gitar, bazen kemençe, bazen ud sesi verir gönül sazı… Notalarına göre ne ad alırlarsa alsınlar, gönül sazının göğsüne gerili tellerin adı umut telidir, firak telidir, vuslat telidir, hayat telidir…

Ama bir tel var ki, cümle teller bu telin sesine ayarlanır. Bu tel “Nevâ Teli”dir…

Gerilmeye gelmez nevâ teli. Nefes kadar nârindir. Üzeri can ibrişimiyle sarmallı olan o tel koparsa; “âhenk ebediyen kesilir…”

Bu kitabımıza, mevcutları tükenen dört kitabımızla, kitaplara girmeyip dergi sayfalarında kalan son şiirlerimizden yaptığımız titiz bir seçkiyi zamanın imbiğinden damıtarak aldık…

Amacımız; gönül sazınızın nevâ teline şiir mızrabıyla dokunmaktır. Bundan sakınamazsınız. Çünkü gönüllerin dokunulmazlığı yoktur…


Sipariş için
Tel: (212) 511 29 23
iletisim@alioglu.com
Alioğlu Yayınevi, 2020