Sena Dizisi
Resimli Çocuk Kitapları
   Tuba Dizisi
   Esra Dizisi
   Emre Dizisi
Çocuk Romanları
Peygamberler Tarihi
Edebiyat ve Gençlik Dizisi
Unutulmayan Sevdalar
Tarihi Kitaplar
Diğer Yayınlar
> Söylem ve Eylem
> S. Kaplan Diyor ki...
  Osman Akkuşak - Yeni Şafak Gazetesi - 02.03.2006

ÜÇ KİTAP

Sadettin Kaplan, sür'atli konuşan, sür'atli düşünen velûd bir kalemdir.. Şairdir: keskin, lirik mısralar yazmıştır.. yazardır: hem küçükler için, hem de ayrıca büyükler için roman ve hikâyeler yazmıştır...

Alioğlu Yayınevi onun hikâyelerini takım takım küçüklere ve gençlere ulaştırmıştır.. son defa Yüce Peygamberimiz hakkında "O'nu Yaşamak" adıyle bir eser vücuda getirdi (Alioğlu Yayınevi: 0212 - 511 29 23) eserin başında "O'nu Bilmek" başlığıyle yazdığı 9 sayfalık bir metin var ki Sevgili Peygamberimizi böyle güzel, böyle lirik böyle etkili kelâmla anlatabilen bir yazıyı tahrir etmek, değme kalemlere müyesser olacak bir bahtiyarlık değildir.. sade, açık, içli, derunî bir ifade...

Peygamberimizin kutsal evsafını, binbir güzelliğini, şefkat ve merhametini, sözündeki ve muâmelesindeki ihya edici, koruyucu, yol gösterici kudreti, pek sevimli, pek mükemmel cümlelerle dile getirmiş.. Sadettin'in yazdığı bu metin, artistik nesir yahut mensûre dediğimiz yazı çeşitinin nefis bir nümûnesidir.. "Şefaat Ya Resulallah!.." ve "Ey Ulu Muhacir!.." "Duy Beni!.." başlıklı şiirleri ise Yüce Peygambere hitabın güzelliğini, sevgisini ve coşkunluğunu terennüm eden âhenkli, anlamlı mısralardan ibarettir.. okuyanı sürükler sevgi ve duygu âlemlerine alır götürür..

Aziz şaire tebrikler!..


Geri Dön
Alioğlu Yayınevi, 2020